[Free Fire] Tăng 200% công lực sau khi ăn Nấm Khủng | StarBoyVN

[Free Fire] Tăng 200% công lực sau khi ăn Nấm Khủng | StarBoyVN


100 thoughts on “[Free Fire] Tăng 200% công lực sau khi ăn Nấm Khủng | StarBoyVN”

  1. A boy ơi làm kiểu j mà nó có cái tia đỏ thế hả anh bắn phóng lựu khó quá à a làm kiểu j có tia đỏ vậy

  2. Straboy ích kỷ vl phút 7:36 có xem mới mà không quay lại đón thag số 3 để nó chạy bo nhọc cả ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *