[Version Free Fire] – TẤM CÁM FREE FIRE (Tấm cám chuyện hậu hoàng sắp kể 3) | NamteGaming

[Version Free Fire] – TẤM CÁM FREE FIRE (Tấm cám chuyện hậu hoàng sắp kể 3) | NamteGaming


100 thoughts on “[Version Free Fire] – TẤM CÁM FREE FIRE (Tấm cám chuyện hậu hoàng sắp kể 3) | NamteGaming”

  1. hay quá nhưng ko hay cho lắm lúc cái miệng của những nhân vật trong Free Fire nói chuyện cái miệng thì nhép nhép chứ khuôn mặt thì ko hoàn toàn biểu hiện cảm xúc 😞

  2. Gjxdtjdthutdhtuhtdumgđthtjtuđtjdtu,dtsttsukyf,kỳ khách,tự,dạt,dthxthjtxhhmdghmtdhmgxhmgxhmxghmgxhmgxhmctjmcyjj,học,CNN,chục,gục y,chạy,jcg

  3. Dien quá.. Đã dien còn thích bay đạt ue 😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷 ai thấy đúng cho mình một like nha 👇👎👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *